Ferie zimowe w bibliotece

Ferie zimowe w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Marcinkowicach zaprasza dzieci na zajęcia biblioteczne w czasie ferii zimowych (oprócz środy)w…

Czytaj więcej...

NARODOWE CZYTANIE W BIBLIOTECE

NARODOWE CZYTANIE W BIBLIOTECE

W dniu 10 września br. nowy lokal Biblioteki Publicznej w Marcinkowicach zamienił się w wielką…

Czytaj więcej...

Pierwszy dzwonek!

Pierwszy dzwonek!

Dnia 02.09.2019r. rozpoczął się nowy rok szkolny.W tym roku wyjątkowo - w związku z 80-tą…

Czytaj więcej...

Szanowni Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Marcinkowicach

Szanowni Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Marcinkowicach

Szanowni CzytelnicyBiblioteka Publiczna została przeniesiona na pierwsze piętro w budynku Hali Sportowej.Wejście do biblioteki od…

Czytaj więcej...

BEZPIECZNE WAKACJE

BEZPIECZNE WAKACJE

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego w Bibliotece Publicznej w Marcinkowicach odbyła się lekcja biblioteczna ph.…

Czytaj więcej...

Co wiem o Sobie, Tobie i o naszej miejscowości

Co wiem o Sobie, Tobie i o naszej miejscowości

W Bibliotece Publicznej w Marcinkowicach od marca br. realizowany jest projekt pod hasłem ,,Co wiem…

Czytaj więcej...

Mamy Paczkomat w Marcinkowicach

Mamy Paczkomat w Marcinkowicach

Przy ul.Piastowskiej na parkingu sklepu Euro postawiono Paczkomat 24h.

Czytaj więcej...

Możesz wesprzeć nasze dzieci 1%

Możesz wesprzeć nasze dzieci 1%

Wesprzyj uczniów Szkoły Podstawowej im Orderu Kawalerów Uśmiechu w Marcinkowicach.

Czytaj więcej...

 Nowy sołtys i nowa Rada Sołecka Marcinkowic

Nowy sołtys i nowa Rada Sołecka Marcinkowic

W dniu 12.02.2019r. na hali sportowej w Marcinkowicach licznie przybyli mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa na…

Czytaj więcej...

Wybory sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję

Wybory sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję

Na podstawie uchwały III/17/2018 Rady Gminy Oława z dnia 19 grudnia 2018 r, Osoba Pełniąca…

Czytaj więcej...

Jasełka 2018

Jasełka 2018

21 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne, na którym uczniowie koła teatralnego i chóru przedstawili Jasełka…

Czytaj więcej...

Wizyta Kamila Bednarka

Wizyta Kamila Bednarka

19 grudnia naszą szkołę odwiedził idol wszystkich nastolatek i nastolatków - Kamil Bednarek. Jego wizyta…

Czytaj więcej...

Było radośnie, wesoło, świątecznie, a nawet magicznie…

Było radośnie, wesoło, świątecznie, a nawet magicznie…

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia nauczycielki, panie Barbara Kołodziej, Grażyna Cieśla i Renata Jakobsche, przygotowały…

Czytaj więcej...

Przedświąteczne spotkanie w bibliotece

Przedświąteczne spotkanie w bibliotece

14 grudnia br. w Bibliotece Publicznej w Marcinkowicach odbyły się zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie…

Czytaj więcej...

"Mikołajki ze skarpetą" na Hali Sportowej w Marcinkowicach

Zapraszamy wszystkich serdecznie w dniu 08.12.2018r. na "Mikołajki ze skarpetą" . Początek godz.14:30 na Hali…

Czytaj więcej...

Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci

Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci

Światowy Dzień Pluszowego Misia to doskonała okazja, by świętować go z małymi czytelnikami. W nawiązaniu…

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i otwarcie Zielonej Klasy.

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i otwarcie Zielonej Klasy.

21 września w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach obchodzono podwójną uroczystość: Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i…

Czytaj więcej...

Tysiąc powodów by czytać...

Tysiąc powodów by czytać...

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach przystąpiła do konkursu organizowanego przez Firmę Empik…

Czytaj więcej...

 Ogłoszenie o kotkach do adopcji [Foto]

Ogłoszenie o kotkach do adopcji [Foto]

Mam 4 kociaki do adopcji - zostały znalezione jak były jeszcze bardzo małe, wychowałam je…

Czytaj więcej...

Ostatni dzwonek i mamy wakacje

Ostatni dzwonek i mamy wakacje

22 czerwca we wszystkich szkołach w Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek. Dyrektor naszej szkoły Pani Jadwiga…

Czytaj więcej...

Powitanie lata, festyn w Marcinkowicach w dniu 30.06.2018

Powitanie lata, festyn w Marcinkowicach w dniu 30.06.2018

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Marcinkowic i okolicznych miejscowości, na Festyn Witający Lato. Zaczynamy 30 czerwca 2018…

Czytaj więcej...

Tegoroczna uroczystość wręczania

Tegoroczna uroczystość wręczania "Znaczka Przyjaciela Szkoły"

7 czerwca 2018r. po raz XXIII odbyła się w naszej szkole uroczystość wręczania "Znaczka Przyjaciela…

Czytaj więcej...

Podwórko Talentów Nivea

Podwórko Talentów Nivea

Szanowni Mieszkańcy, jak większość z Was już zdążyła zauważyć z naszego placu zabaw zniknęła górka…

Czytaj więcej...

 Eko Jarmark i Giełda Roślin w Marcinkowicach

Eko Jarmark i Giełda Roślin w Marcinkowicach

Zapraszamy serdecznie od godz. 10:00 do 14:00 w dniu 20.05.2018r.na Eko Jarmark i Giełdę Roślin…

Czytaj więcej...

b_150_150_16777215_00_images_soltys.jpgW dniu dzisiejszym przedstawię kto i w jaki sposób może złożyć wniosek o przeznaczeniu funduszu sołeckiego, oraz omówię pokrótce typowe przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

KIEDY UCHWALANY JEST WNIOSEK NA PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
Tryb wyboru przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego reguluje w pierwszej kolejności Ustawa o funduszu sołeckim. Niezbędnym warunkiem wykorzystania środków przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo wniosku (art.5 ust. 1 ustawy) określającego jedno lub więcej przedsięwzięć, których realizacji oczekuje sołectwo w ramach przypadających mu środków funduszu. Procedura pierwotnego określenia przeznaczenia środków funduszu ma być przeprowadzona w roku poprzedzającym rok budżetowy, w czasie poprzedzającym finalizację prac nad projektem budżetu. Innymi słowy w 2016 roku rozdysponowaliśmy fundusz na rok 2017, a w 2017 na zebraniu w piątek rozdysponujemy środki na rok 2018.

KTO UCHWALA WNIOSEK NA PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
Wniosek sołectwa uchwala Zebranie Wiejskie. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa, działającym w formie demokracji bezpośredniej. W przyjętej praktyce zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Zebranie Wiejskie to zgromadzenie ogółu mieszkańców danego sołectwa stanowione przez stałych mieszkańców sołectwa, formalnie zwołane zgodnie ze statutem sołectwa w konkretnym celu (rozstrzygnięcia określonej sprawy). W przeciwnym razie za zebranie wiejskie trzeba by uznać każde zgromadzenie mieszkańców wsi, także na imprezie sportowej, kulturalnej lub podczas uroczystości religijnej. Zadania i kompetencje Zebrania Wiejskiego określa Statut sołectwa.
Sołtys jest natomiast jednoosobowym organem wykonawczym sołectwa. Podobnie jak w przypadku zebrania wiejskiego, także sołtys jako organ wykonawczy sołectwa wykonuje przede wszystkim zadania określone w statucie sołectwa. Działalność sołtysa wspomaga Rada sołecka, pełniąc funkcję pomocniczą i doradczą, posiadającej jednak samodzielną inicjatywę w sprawie wniosku określającego przeznaczenie funduszu sołeckiego.
Zgodnie ze Statutem sołectwa Marcinkowice z dnia 30 grudnia 2003 roku, Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys (§16 Statutu) w ściśle określonych przypadkach:
1) z własnej inicjatywy
2) z inicjatywy Rady Sołeckiej
3) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy
Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicy i w inny sposób miejscowo przyjęty.
Zebranie jest ważne gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
Zebranie Wiejskie jest upoważnione do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania osób. W przypadku braku takiego quorum następne Zebranie Mieszkańców Sołectwa odbywa się po upływie ½ godziny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
Podkreślenia wymaga konieczność dołożenia staranności przy ocenie ważności zebrania wiejskiego w świetle postanowień statusu sołectwa. Uchwalenie wniosku przez Zebranie, które nie posiadało wymaganego statusem quorum, niweczy możliwość uznania wniosku za prawidłowy i powinno skutkować odrzuceniem wniosku.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKTY WNIOSKÓW NA PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
Artykuł 5 ust. 2 ustawy określa, komu przysługuje prawo zgłoszenia inicjatywy w zakresie treści wniosku, czyli, inaczej mówiąc, wskazania przedsięwzięcia, którego przyjęcie do realizacji będzie przedmiotem głosowania przez zebranie wiejskie. Ustawa przyznaje to prawo:
• sołtysowi
• radzie sołeckiej
• 15 pełnoletnim mieszkańcom sołectwa

Konstrukcja przyjęta przez ustawodawcę ma zapobiec nadmiernej ilości propozycji co do treści wniosku i usprawnić jego proces uchwalania. Przyznanie prawa inicjatywy sołtysowi i radzie sołeckiej, jako wspomagającej działalność sołtysa nie wymaga chyba szerszego omówienia. Jeżeli chodzi o wymóg inicjatywy 15 pełnoletnich mieszkańców, to może ona być zgłoszona w trakcie zebrania, np. jako wstępne poparcie 15 uczestników zebrania dla propozycji zgłoszonej przez jedną osobę. Może też polegać na zaprezentowaniu na zebraniu pisemnej propozycji wniosku do uchwalenia podpisanej przez co najmniej 15 mieszkańców sołectwa. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że w art. 5 ust 2 jest mowa o 15 „mieszkańcach sołectwa” a nie o 15 „mieszkańcach sołectwa obecnych na zebraniu wiejskim”.
Z ustawy o funduszu sołeckim nie wynikają żadne uwarunkowania, które wskazywałyby na szczególny tryb podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia wniosku – uchwała taka powinna być podejmowana na ogólnych zasadach wynikających ze statutu sołectwa, z zastrzeżeniem kompetencji do zgłaszania propozycji wniosków, które mogą być poddane głosowaniu.

ILE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOŻE ZAWIERAĆ WNIOSEK?
Ustawa zezwala na uchwalenie przez zebranie wiejskie więcej niż jednego przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu, pod warunkiem, iż łączny koszt tych przedsięwzięć będzie się mieścił w kwocie postawionej do dyspozycji sołectwa na dany rok.
Typowe przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego.
Jako przykładowe przedsięwzięcia, które z pewnością będą spełniać wymagania ustawy o funduszu sołeckim, a zatem będą mogły być niewątpliwie przedmiotem uchwalanych przez sołectwa wniosków, można wymienić:
• budowę modernizację lub remont gminnych dróg (zarówno nawierzchni jak i chodników), mostów i placów,
• budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
• wykonanie zadań modernizacyjnych lub remontowych w budynkach gminnych takich jak szkoły, świetlice, biblioteki, domy kultury,
• budowę zakup lub remont przystanku autobusowego,
• zakup wyposażenia do szkół, świetlic, domów kultury w postaci np. sprzętu komputerowego, telewizora, pomocy naukowych, sprzętu sportowego,
• urządzenie boiska lub placu zabaw
• ustawienie dodatkowych punktów oświetleniowych
• organizacji imprezy o charakterze kulturalnym sportowym edukacyjnym lub promujących gminę
• wspieranie działalności ochotniczej straży pożarnej
• opłacenie instruktora zajęć sportowych kulturalnych czy edukacyjnych
• renowacja obiektu zabytkowego
Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego traktowane jako wkład w realizację projektu dofinansowanego ze środków UE także spełnia wymogi narzucone przez ustawę o funduszu sołeckim.

ZMIANA PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB ICH ZAKRESU
W odróżnieniu od ustawy o funduszu sołeckim z 2009 r ustawa z 2014 r wprowadza możliwość zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. W praktyce wygląda to tak, że już po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok ale nie później niż do 31 października danego roku budżetowego sołtys może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu. Wniosek taki nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej. Składa się go oczywiście w procedurze analogicznej do uchwalania „standardowego” wniosku, tj. podczas zwołanego przez sołtysa Zebrania Wiejskiego.

Wojciech Gancarz
Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Marcinkowice
----------------------------------------
źródła:
- Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim (Dz.U. z dnia 12 marca 2014 r poz. 301)
- Statut Sołectwa Marcinkowice
- Fundusz sołecki komentarz do ustawy dr Rafał Trykozko, wyd. TAXPRESS

Komentarze  
0 #1 SMSM 2017-09-19 19:52
Marcinkowicka sitwa
z jej żałosną marionetką - pełniącym funkcję sołtysa
Andrzejem Wesołowskim
kpi sobie z mieszkańców i z obowiązującego prawa w tak bezczelny sposób, że nawet wójt Jan Kownacki z Gaci tego nie akceptuje

Zobacz tu:

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/aktualnoci.html
Cytować
Dodaj komentarz

Dzisiaj jest: 25 Luty 2020
Wtorek
Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
Do końca roku zostało 311 dni.
  • Oddam gruz
  • Witam... Witam oddam gruz za darmo- Marcinkowice tel: 883 22 44 49
 • Podwórko Talentów Nivea
  Co z tym systemem informatycznym za 8 tys. bo efektow jak dotąd nie widać, a strona sołectwa na ...
   
 • Podwórko Talentów Nivea
  W chwili obecnej lepiej zapytać co będzie jak wygramy w sensie jak zabezpieczyć podwórko Nivea przed ...
   
 • ZEBRANIE WIEJSKIE 20.04.2018 r
  Nie widać zeszłorocznych plastikowych donic na kwiaty, które stały na chodnikach w Marcinkowicach.

Pogoda

Nasza strona w innych językach
enfrdeitptrues
Ilu was było / jest ?

Dzisiaj 19

W ciągu miesiąca 3743

Odwiedzin: 2001351

Aktualnie jest 240 gości i no members online