Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…

Czytaj więcej...

"Mikołajki ze skarpetą" [Foto]

9 grudnia br. w hali sportowej odbyła się niezwykła uroczystość „Mikołajki ze skarpetą”. Jej organizatorami…

Czytaj więcej...

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą

W Bibliotece Publicznej wMarcinkowicach odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą, w którym uczestniczyły panie…

Czytaj więcej...

Zamknięcie ulic Jagiellońskiej i Malinowej od 14:50 do 16:20

Zamknięcie ulic Jagiellońskiej i Malinowej od 14:50 do 16:20

Szanowni Państwo!Uprzejmie informujemy, że dnia 11.11.2017r. w godzinach 14.50 – 16.20 będzie zablokowana część ulicy…

Czytaj więcej...

Dzień Świętego Marcina [Zmiana Trasy]

Dzień Świętego Marcina [Zmiana Trasy]

Zapraszamy na uroczyste obchody Dnia Świętego Marcina w Marcinkowicach w dniu 11 listopada.

Czytaj więcej...

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to platforma wymiany informacji pomiędzy policją a społeczeństwem. Na interaktywnej mapie…

Czytaj więcej...

 Do rozdysponowania była kwota 43.181,30 zł

Do rozdysponowania była kwota 43.181,30 zł

W dniu 22.09.2017 r. powtórzyliśmy zebranie wiejskie w sprawie uchwalenia wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych…

Czytaj więcej...

Regulamin zebrania i rola sołtysa przed zebraniem

Regulamin zebrania i rola sołtysa przed zebraniem

Szanowni Państwo!Aby usprawnić przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego jako Rada Sołecka prosimy o zapoznania się z regulaminem…

Czytaj więcej...

typowe przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego

typowe przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego

W dniu dzisiejszym przedstawię kto i w jaki sposób może złożyć wniosek o przeznaczeniu funduszu…

Czytaj więcej...

Zapraszamy na konsultacje przed zebraniem 22 września 2017

Zapraszamy na konsultacje przed zebraniem 22 września 2017

W związku z Zebraniem Wiejskim w sprawie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego oraz omówienia projektu…

Czytaj więcej...

 Czym jest fundusz sołecki, jakie są jego cele i na co można go przeznaczyć

Czym jest fundusz sołecki, jakie są jego cele i na co można go przeznaczyć

Do zebrania Wiejskiego zostało tylko 4 dni, w związku z czym raz jeszcze zapraszamy wszystkie…

Czytaj więcej...

 Zebranie Wiejskie w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2018

Zebranie Wiejskie w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2018

Na podstawie §16 pkt. 1 Statutu Sołectwa Marcinkowice, Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się…

Czytaj więcej...

Objazdowa zbiórka odpadów w Marcinkowicach

Objazdowa zbiórka odpadów w Marcinkowicach

Wójt Gminy Oława informuje, że 18 października  br.(środa) na terenie Marcinkowic odbędzie się objazdowa zbiórka…

Czytaj więcej...

Dożynki Parafialne i nie tylko....

Dożynki Parafialne i nie tylko....

Bogatym w wydarzenia będzie 16 września. IV Festyn Pożegnanie Lata, II Kiermasz Rękodzieła Złota Rączka,…

Czytaj więcej...

Pierwszy dzwonek po wakacjach

Pierwszy dzwonek po wakacjach

Jak to zwykle bywa tegoroczne wakacje również okazały się za krótkie. I tak 4 września…

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Dożynki Gminy Oława - 26 sierpień 2017 w  Siedlcach

Zapraszamy na Dożynki Gminy Oława - 26 sierpień 2017 w Siedlcach

W sobotę, 26 sierpnia 2017r. w Siedlcach odbędzie się najważniejsze święto - Dożynki Gminy Oława.…

Czytaj więcej...

1 lipca 2017 Festyn Rodzinny w Marcinkowicach

1 lipca 2017 Festyn Rodzinny w Marcinkowicach

Wójt Gminy Oława, Jan Kownacki  zaprasza serdecznie na Festyn Rodzinny w Marcinkowicach, który odbędzie się…

Czytaj więcej...

Tegoroczne znaczki

Tegoroczne znaczki "Przyjaciela Szkoły"

8 czerwca odbyła się uroczystość wręczania "Znaczków Przyjaciela Szkoły". Zaproszeni goście licznie przybyli na halę…

Czytaj więcej...

"Muzyczne Fascynacje w Marcinkowicach [FOTO]

W przyszłą niedzielę zapraszamy do kościoła parafialnego na koncert zatytułowany „Muzyczne Fascynacje” na harfę i…

Czytaj więcej...

Problemy techniczne [AKTUALIZACJA]

Problemy techniczne [AKTUALIZACJA]

Wygląd strony został unowocześniony, pogoda została wymieniona na inną. Kamery nadal pozostaną nieaktywne, jest to…

Czytaj więcej...

Chwalą się……..czytaniem

Chwalą się……..czytaniem

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci był okazją do drugiego już w tym roku głośnego czytania…

Czytaj więcej...

Nasi uczniowie najlepsi z wiedzy pożarniczej

Nasi uczniowie najlepsi z wiedzy pożarniczej

13.03.2017r. w Urzędzie Gminy Oława odbyła się XXXX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega…

Czytaj więcej...

Konkurs  w recytacji i poezji śpiewanej

Konkurs w recytacji i poezji śpiewanej

1 marca odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski dla klas IV-VI, który został zorganizowany…

Czytaj więcej...

X Gminny konkurs matematyczny

X Gminny konkurs matematyczny

28 lutego br. w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach odbył się dziesiąty jubileuszowy Gminny Konkurs Matematyczny.…

Czytaj więcej...

typowe przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego

b_150_150_16777215_00_images_soltys.jpgW dniu dzisiejszym przedstawię kto i w jaki sposób może złożyć wniosek o przeznaczeniu funduszu sołeckiego, oraz omówię pokrótce typowe przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

KIEDY UCHWALANY JEST WNIOSEK NA PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
Tryb wyboru przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego reguluje w pierwszej kolejności Ustawa o funduszu sołeckim. Niezbędnym warunkiem wykorzystania środków przypadających sołectwu w ramach funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo wniosku (art.5 ust. 1 ustawy) określającego jedno lub więcej przedsięwzięć, których realizacji oczekuje sołectwo w ramach przypadających mu środków funduszu. Procedura pierwotnego określenia przeznaczenia środków funduszu ma być przeprowadzona w roku poprzedzającym rok budżetowy, w czasie poprzedzającym finalizację prac nad projektem budżetu. Innymi słowy w 2016 roku rozdysponowaliśmy fundusz na rok 2017, a w 2017 na zebraniu w piątek rozdysponujemy środki na rok 2018.

KTO UCHWALA WNIOSEK NA PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
Wniosek sołectwa uchwala Zebranie Wiejskie. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa, działającym w formie demokracji bezpośredniej. W przyjętej praktyce zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Zebranie Wiejskie to zgromadzenie ogółu mieszkańców danego sołectwa stanowione przez stałych mieszkańców sołectwa, formalnie zwołane zgodnie ze statutem sołectwa w konkretnym celu (rozstrzygnięcia określonej sprawy). W przeciwnym razie za zebranie wiejskie trzeba by uznać każde zgromadzenie mieszkańców wsi, także na imprezie sportowej, kulturalnej lub podczas uroczystości religijnej. Zadania i kompetencje Zebrania Wiejskiego określa Statut sołectwa.
Sołtys jest natomiast jednoosobowym organem wykonawczym sołectwa. Podobnie jak w przypadku zebrania wiejskiego, także sołtys jako organ wykonawczy sołectwa wykonuje przede wszystkim zadania określone w statucie sołectwa. Działalność sołtysa wspomaga Rada sołecka, pełniąc funkcję pomocniczą i doradczą, posiadającej jednak samodzielną inicjatywę w sprawie wniosku określającego przeznaczenie funduszu sołeckiego.
Zgodnie ze Statutem sołectwa Marcinkowice z dnia 30 grudnia 2003 roku, Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys (§16 Statutu) w ściśle określonych przypadkach:
1) z własnej inicjatywy
2) z inicjatywy Rady Sołeckiej
3) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy
Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicy i w inny sposób miejscowo przyjęty.
Zebranie jest ważne gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
Zebranie Wiejskie jest upoważnione do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania osób. W przypadku braku takiego quorum następne Zebranie Mieszkańców Sołectwa odbywa się po upływie ½ godziny bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
Podkreślenia wymaga konieczność dołożenia staranności przy ocenie ważności zebrania wiejskiego w świetle postanowień statusu sołectwa. Uchwalenie wniosku przez Zebranie, które nie posiadało wymaganego statusem quorum, niweczy możliwość uznania wniosku za prawidłowy i powinno skutkować odrzuceniem wniosku.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKTY WNIOSKÓW NA PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
Artykuł 5 ust. 2 ustawy określa, komu przysługuje prawo zgłoszenia inicjatywy w zakresie treści wniosku, czyli, inaczej mówiąc, wskazania przedsięwzięcia, którego przyjęcie do realizacji będzie przedmiotem głosowania przez zebranie wiejskie. Ustawa przyznaje to prawo:
• sołtysowi
• radzie sołeckiej
• 15 pełnoletnim mieszkańcom sołectwa

Konstrukcja przyjęta przez ustawodawcę ma zapobiec nadmiernej ilości propozycji co do treści wniosku i usprawnić jego proces uchwalania. Przyznanie prawa inicjatywy sołtysowi i radzie sołeckiej, jako wspomagającej działalność sołtysa nie wymaga chyba szerszego omówienia. Jeżeli chodzi o wymóg inicjatywy 15 pełnoletnich mieszkańców, to może ona być zgłoszona w trakcie zebrania, np. jako wstępne poparcie 15 uczestników zebrania dla propozycji zgłoszonej przez jedną osobę. Może też polegać na zaprezentowaniu na zebraniu pisemnej propozycji wniosku do uchwalenia podpisanej przez co najmniej 15 mieszkańców sołectwa. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że w art. 5 ust 2 jest mowa o 15 „mieszkańcach sołectwa” a nie o 15 „mieszkańcach sołectwa obecnych na zebraniu wiejskim”.
Z ustawy o funduszu sołeckim nie wynikają żadne uwarunkowania, które wskazywałyby na szczególny tryb podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia wniosku – uchwała taka powinna być podejmowana na ogólnych zasadach wynikających ze statutu sołectwa, z zastrzeżeniem kompetencji do zgłaszania propozycji wniosków, które mogą być poddane głosowaniu.

ILE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOŻE ZAWIERAĆ WNIOSEK?
Ustawa zezwala na uchwalenie przez zebranie wiejskie więcej niż jednego przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu, pod warunkiem, iż łączny koszt tych przedsięwzięć będzie się mieścił w kwocie postawionej do dyspozycji sołectwa na dany rok.
Typowe przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego.
Jako przykładowe przedsięwzięcia, które z pewnością będą spełniać wymagania ustawy o funduszu sołeckim, a zatem będą mogły być niewątpliwie przedmiotem uchwalanych przez sołectwa wniosków, można wymienić:
• budowę modernizację lub remont gminnych dróg (zarówno nawierzchni jak i chodników), mostów i placów,
• budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
• wykonanie zadań modernizacyjnych lub remontowych w budynkach gminnych takich jak szkoły, świetlice, biblioteki, domy kultury,
• budowę zakup lub remont przystanku autobusowego,
• zakup wyposażenia do szkół, świetlic, domów kultury w postaci np. sprzętu komputerowego, telewizora, pomocy naukowych, sprzętu sportowego,
• urządzenie boiska lub placu zabaw
• ustawienie dodatkowych punktów oświetleniowych
• organizacji imprezy o charakterze kulturalnym sportowym edukacyjnym lub promujących gminę
• wspieranie działalności ochotniczej straży pożarnej
• opłacenie instruktora zajęć sportowych kulturalnych czy edukacyjnych
• renowacja obiektu zabytkowego
Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego traktowane jako wkład w realizację projektu dofinansowanego ze środków UE także spełnia wymogi narzucone przez ustawę o funduszu sołeckim.

ZMIANA PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB ICH ZAKRESU
W odróżnieniu od ustawy o funduszu sołeckim z 2009 r ustawa z 2014 r wprowadza możliwość zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. W praktyce wygląda to tak, że już po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok ale nie później niż do 31 października danego roku budżetowego sołtys może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu. Wniosek taki nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej. Składa się go oczywiście w procedurze analogicznej do uchwalania „standardowego” wniosku, tj. podczas zwołanego przez sołtysa Zebrania Wiejskiego.

Wojciech Gancarz
Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Marcinkowice
----------------------------------------
źródła:
- Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim (Dz.U. z dnia 12 marca 2014 r poz. 301)
- Statut Sołectwa Marcinkowice
- Fundusz sołecki komentarz do ustawy dr Rafał Trykozko, wyd. TAXPRESS

Komentarze  
0 #1 SMSM 2017-09-19 19:52
Marcinkowicka sitwa
z jej żałosną marionetką - pełniącym funkcję sołtysa
Andrzejem Wesołowskim
kpi sobie z mieszkańców i z obowiązującego prawa w tak bezczelny sposób, że nawet wójt Jan Kownacki z Gaci tego nie akceptuje

Zobacz tu:

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/aktualnoci.html
Cytować
Dodaj komentarz

Dzisiaj jest: 22 Styczeń 2018
Poniedziałek
Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
Do końca roku zostało 344 dni.

Pogoda

Nasza strona w innych językach
enfrdeitptrues
Ilu was było / jest ?

Dzisiaj 0

W ciągu miesiąca 3681

Odwiedzin: 1849031

Aktualnie jest 49 gości i no members online